Projekt unijny

Projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego został zakończony

Firma Neelam’s International sp. z o.o. zakończyła projekt unijny dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2 Innowacje w MŚP.

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii synergicznej funkcjonalizacji materiałów włókienniczych w nowo uruchamianym zakładzie.

Wartość projektu: 7 422 585,68 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 804 352,13 PLN

Opis projektu:

Firma Neelam’s International sp. z o.o. wprowadza nowe produkty, uruchomiła w Częstochowie nowoczesny zakład wykończalniczy materiałów włókienniczych. Firma w ramach realizacji projektu wdroży innowacyjną technologię synergicznej funkcjonalizacji materiałów włókienniczych, zakupioną od Instytutu
Włókiennictwa. Polega ona na zastosowaniu modyfikatorów funkcjonalnych, to jest nano i mikromateriałów włókienniczych. Materiał może uzyskiwać właściwości bioaktywne (antybakteryjne i/lub antygrzybiczne), barierowe wobec promieniowania UV, fotokatalityczne oraz wysoką trwałość użytkową połączoną z redukcją podatności do pillingu.
Oferowana technologia pozwoli na wytwarzanie materiałów włókienniczych o szerokim przeznaczeniu użytkowym, a jednocześnie o ukierunkowanych właściwościach wielofunkcyjnych.

Do wdrożenia oferowanej technologii zostały kupione urządzenia i maszyny dostosowane do specyfiki wytwarzanych wyrobów i stanowiące ciąg technologiczny.

Cele projektu:

Celami projektu realizowanego przez spółkę Neelam’s International są:

 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa;
 • wdrożenie innowacyjnej technologii synergicznej funkcjonalizacji materiałów włókienniczych;
 • wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych wyrobów i usług;
 • wykorzystanie TIK.

 

Planowane efekty:

 • wprowadzenie nowych, ulepszonych produktów i usług, w efekcie realizacji projektu firma Neelam’s International będzie wykonywać specjalistyczne usługi włókiennicze, polegające na wykończaniu materiałów włókienniczych (tkanin i dzianin) i nadawaniu im określonych cech funkcjonalnych, takich jak bioaktywność, barierowość na promieniowanie UV, fotokatalityczność (rozkładające zanieczyszczenia pod wpływem światła), wysoką trwałość użytkową połączoną z redukcją podatności do pillingu;
 • projekt jest efektem współpracy z jednostką badawczo-rozwojową;
 • poprawa BHP;
 • zastosowanie rozwiązań TIK;
 • wejście na nowe rynki zbytu;
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa;
 • wprowadzenie/rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie;
 • wdrożenie prac badawczo-rozwojowych.

 

Dodatkowymi efektami projektu będą:

 • dywersyfikacja prowadzonej działalności (aktualnie dominującym źródłem przychodów jest handel tekstyliami);
 • krótki cykl produkcyjny dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn;
 • możliwość szybkiej realizacji zamówień nawet niskich wolumenowo i zróżnicowanych asortymentowo, co jest niezwykle ważne na rynku mody, w zakresie przemysłu odzieżowego;
 • wzrost potencjału produkcyjnego firmy;
 • zwiększenie jednostkowe wydajności pracy;
 • optymalizacja kosztów (przemysłowy zakres produkcji obniży udział kosztów stałych na jednostkę produktu);
 • wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zyskowności;
 • poprawa wizerunku Spółki jako nowoczesnego zakładu, którego rozwój jest oparty na wiedzy.