Unia Europejska

Neelams International Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla NEELAM'S INTERNATIONAL sp. z o.o.”

Wartość projektu: 114.015,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 114.015,30 zł

Projekt dotyczy wsparcia Przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Planowanym efektem jest osiągnięcie celu projektu tj.: trzymiesięczny okres utrzymania przedsiębiorstwa.

fundusze eu